Slider

Czego uczymy?

poznaj nas lepiej 🙂

Nasze zajęcia są ćwiczeniem kreatywności i umiejętności miękkich poprzez wydobywanie i wzmacnianie naturalnego potencjału jednostki. Wspierają pewność siebie i samoocenę oraz zwiększają kompetencje społeczne i emocjonalne.

Autorski program, tworzony przez profesjonalnych aktorów, psychologów i pedagogów, czyni je jedynymi takimi zajęciami w Polsce.

Uczymy kompetencji osobistych i społecznych, takich jak pewność siebie, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, a także współpraca, radzenie sobie z emocjami i asertywność – poprzez techniki z zakresu dramy, improwizacji i treningu umiejętności społecznych. A wszystko to przy udziale nieskrępowanej zabawy☺.

Nasz program skupia się na rozwoju kompetencji przyszłości. 

To zestaw wiedzy, zachowań i umiejętności miękkich; osobistych i społecznych, które warunkują optymalne funkcjonowanie w zmieniającym się szybko i gwałtownie świecie. 

W systemie edukacyjnym nie ma zbyt  wiele przestrzeni na pracę nad wspomnianymi kompetencjami miękkimi, które stają się podstawą do życia w nowoczesnym świecie. 

Rozwój osobisty i społeczny posiada głęboki sens edukacyjny dla każdego, a szczególnie dla dzieci. – Pozwala na lepsze funkcjonowanie; daje poczucie sprawczości i pewności siebie, pozwala budować zdrowe i trwałe relacje, stawiać granice i szanować je u innych, uczy efektywnej komunikacji, empatii oraz dialogu pozbawionego agresji i przemocy.

Kompetencje przyszłości

Cel zajęć

czego_uczymy_grafika3

Poprzez tworzenie przestrzeni do kreacji, w atmosferze współdziałania i otwartości uczestnicy naszych zajęć dostają pole do wychodzenia poza schematy i bycia sobą. 

Jednocześnie, czując motywację do myślenia, uczą się ogromu rzeczy, nie mając nawet poczucia, że się uczą.

Wysoki poziom aprobaty powoduje, że uczestnicy otwierają się, stają się pewniejsi siebie i bardziej wierzą w siłę własnych pomysłów. 


Ponadto nasze zajęcia wzmacniają umiejętność pracy z innymi, elastyczność, odwagę w prezentowaniu swoich pomysłów i propozycji. Wydobywająca potencjał twórczy i uczą efektywnej komunikacji.