jak_osogamy_cele_slider_top

Jak osiągamy swoje cele?

Chcemy żeby dzieci poczuły, że to, co robią i kim są jest wartościowe. Dajemy dzieciom dużą swobodę w kreowaniu postaci i scen. Nagradzamy nawet najbardziej abstrakcyjne pomysły – to pierwsza i najważniejsza zasada naszych zajęć.

Pragniemy, aby dziecko nauczyło się wypowiadać swoje zdanie – aby w bezstresowej i przyjaznej atmosferze miało szansę poprzez działanie sceniczne zaprezentować swój punkt widzenia, fragment swojego wewnętrznego świata.

Zachęcamy dzieci do twórczego poszukiwania wspólnych rozwiązań. Uczymy umiejętności kompromisu i akceptowania koncepcji innych, oraz odwagi do proponowania nowych pomysłów.

Zachęcamy dzieci do twórczego poszukiwania wspólnych rozwiązań. Uczymy umiejętności kompromisu i akceptowania koncepcji innych, oraz odwagi do proponowania nowych pomysłów.

Poprzez wchodzenie w różne role możemy obserwować i przeżywać nie tylko nasze osobiste reakcje, lecz także te wynikające z roli. Inna perspektywa pozwala przeanalizować sytuacje problemowe, nazwać emocje, które im towarzyszą, zrozumieć lepiej siebie i innych.

Budując u dzieci pewność siebie dajemy im wiarę w siłę własnych pomysłów, całkowitą akceptację i przestrzeń do bezpiecznej ekspresji. Dzieci w atmosferze aprobaty i szacunku przełamują własne opory i stają się odważne i kreatywne, zdobywają gotowość do dzielenia się swoimi pomysłami bez lęku, potrafią być asertywne i współpracujące.

To wygłupy pod kontrolą i przestrzeń do kreacji. Poprzez nią chcemy budować umiejętności odnalezienia się w nieprzewidywalnych sytuacjach, a także rozwijać potencjał kreatywny. Improwizacja pozwala na generowanie większej ilości pomysłów w krótkim czasie a także uwalnia wyobraźnię.

To wygłupy pod kontrolą i przestrzeń do kreacji. Poprzez nią chcemy budować umiejętności odnalezienia się w nieprzewidywalnych sytuacjach, a także rozwijać potencjał kreatywny. Improwizacja pozwala na generowanie większej ilości pomysłów w krótkim czasie a także uwalnia wyobraźnię.

Dajemy możliwość podejmowania samodzielnych decyzji i samodzielnych prób rozwiązywania problemów, zachęcamy do własnych interpretacji. Stawiamy na indywidualizm, bo uważamy że dzieci są z natury geniuszami.

Zwiększamy wiarę we własne pomysły poprzez poszerzanie wyobraźni, możliwość wcielania się w rolę przy całkowitej tolerancji dla różnych zachowań. Uczymy wychodzenia poza struktury. Nasi prowadzący wychodzą do dzieci z pozycji partnera, będąc jednocześnie przewodnikiem po świecie wyobraźni, moderują go poprzez humor i wysoką energię.

Stawiamy na naukę poprzez zabawę. Nasze zajęcia są wsparte technikami treningu umiejętności społecznych (TUS) stosowanym przez psychologów przy problemach w funkcjonowaniu społecznym. Dzieci poprzez zabawę, odgrywanie ról, budowanie relacji z rówieśnikami, w atmosferze współpracy i otwartości nabywają i wzmacniają różne kompetencje z zakresu TUS. Uczymy rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, dialogowania, asertywności, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Wiemy jak ważne jest to narzędzie w funkcjonowaniu każdego z nas.

Stawiamy na naukę poprzez zabawę. Nasze zajęcia są wsparte technikami treningu umiejętności społecznych (TUS) stosowanym przez psychologów przy problemach w funkcjonowaniu społecznym. Dzieci poprzez zabawę, odgrywanie ról, budowanie relacji z rówieśnikami, w atmosferze współpracy i otwartości nabywają i wzmacniają różne kompetencje z zakresu TUS. Uczymy rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, dialogowania, asertywności, współpracy i rozwiązywania konfliktów. Wiemy jak ważne jest to narzędzie w funkcjonowaniu każdego z nas.

Rywalizujący świat, niepewny i zaskakujący, a także mechanizacja i znikające poprzez nią zawody sprawiają, że umiejętności adaptacji do zmian, kreatywność i komunikacja stają się kluczowe dla rozwoju i budowania kompetencji młodego człowieka. Zwiększając motywację, odwagę i poczucie własnej wartości stawiamy na innowacyjność. To ona wymaga kreatywności i wychodzenia poza przyjęte struktury, otwartości, umiejętności współpracy i tworzenia rzeczy w zespołach- a w tym jesteśmy ekspertami.