Jak osiągamy nasze cele?

Aprobata
 

Chcemy żeby dzieci poczuły, że to, co robią i kim są jest wartościowe. Dajemy dzieciom dużą swobodę w kreowaniu postaci i scen. Nagradzamy nawet najbardziej abstrakcyjne pomysły – to pierwsza i najważniejsza zasada naszych zajęć.

Aktywizacja
 

Pragniemy, aby dziecko nauczyło się wypowiadać swoje zdanie – aby w bezstresowej i przyjaznej atmosferze miało szansę poprzez działanie sceniczne zaprezentować swój punkt widzenia, fragment swojego wewnętrznego świata.

Współdziałanie
 

Zachęcamy dzieci do twórczego poszukiwania wspólnych rozwiązań. Uczymy umiejętności kompromisu i akceptowania koncepcji innych, oraz odwagi do proponowania nowych pomysłów.

Drama
 

Poprzez wchodzenie w różne role możemy obserwować i przeżywać nie tylko nasze osobiste reakcje, lecz także te wynikające z roli. Inna perspektywa pozwala przeanalizować sytuacje problemowe, nazwać emocje, które im towarzyszą, zrozumieć lepiej siebie i innych.