Opłaty

Dla dzieci

     Opłata
     miesięczna (średnia w skali roku)

za uczestnika

    140

za brata/siostrę  -10%

    126

zajęcia integracyjne
dla klas   -15%

    119

Dla rodziców

6 spotkań po 2 godz.

Warsztat MOCY
dla dorosłych

480

Warsztat dla rodziców
NIESFORNYCH dzieci

w przygotowaniu

Dla edukatorów

Kurs

Cena ustalana indywidualnie
w zależności od programu kursu

Nasze opłaty uwzględniają już wszystkie dni wolne oraz święta.

Warto też wspomnieć, że opłaty w pierwszym semestrze pobieramy od Państwa dopiero w październiku.

W razie rezygnacji niezbędne jest jej mailowe zgłoszenie – rezygnacja jest uznawana na koniec miesiąca, w którym została zgłoszona.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Regulaminem Act and Play.