Opłaty

Dla dzieci

Opłata
miesięczna (zł)

Opłata
semestralna (zł)

Opłata
roczna (zł)

Cena
pojedynczych zajęć (zł)

za uczestnika

85

370

740

25

za brata/siostrę

75

325

650

22

zajęcia integracyjne
dla klas

65

290

560

20

Dla rodziców

6 spotkań po 2 godz.

Warsztat MOCY
dla dorosłych

480

Warsztat dla rodziców
NIESFORNYCH dzieci

w przygotowaniu

Dla edukatorów

Kurs

Cena ustalana indywidualnie
w zależności od programu kursu

  • W act&play można płacić miesięcznie, semestralne lub rocznie.
  • Rok szkolny podzielony jest na 9 równych opłat miesięcznych lub 2 równe opłaty semestralne.
  • W każdym semestrze odbywa się 16 zajęć po godzinie lekcyjnej,
  • Semestr zimowy trwa od października do stycznia a semestr letni od lutego do czerwca.
  • Nasze opłaty uwzględniają już wszystkie dni wolne oraz święta.

Warto też wspomnieć, że opłaty w pierwszym semestrze pobieramy od Państwa dopiero w październiku.

W razie rezygnacji z zajęć niezbędne jest jej mailowe zgłoszenie – rezygnacja jest uznawana na koniec miesiąca, w którym została złożona.

*promocje nie łączą się.