Plan dnia obozu:

Dzień 1:

 

8:00 – pobudka

 

8:00 – 8:45 – higiena poranna

 

8:45 – 9:30 – śniadanie

 

9:30 – 10:00 – spotkanie dzieci i wychowawców

 

10:00 – 10:30 – powrót do pokojów – przygotowanie do zajęć lub wycieczki

 

10:30 – 11:30 – zajęcia z Dramy

 

11:30 – 12:00 – drugie śniadanie

 

12:00 – 13:00 – zabawy sportowe na dworze

 

13:00 – 14:00 – zajęcia cyrkowe

 

14:00 – 15:00 – obiad

 

15:00 – 16:30 – swobodne zabawy w grupach

 

16:30 – 17:00 – podwieczorek

 

17:00 – 18:00 – kółko teatralne – próby do spektaklu

 

18:00 – 19:00 – zabawy sportowe

 

19:00 – 19:45 – kolacja

 

19:45 – 20:00 – przygotowanie się do wieczornych aktywności

 

20:00 – 21:30 – dyskoteka

 

21:30 – 22:00 – higiena wieczorna

 

22:00 – cisza nocna

 

Dzień 2:

 

8:00 – pobudka

 

8:00 – 8:45 – higiena poranna

 

8:45 – 9:30 – śniadanie

 

9:30 – 10:00 – spotkanie dzieci i wychowawców

 

10:00 – 10:30 – powrót do pokojów – przygotowanie do zajęć lub wycieczki

 

10:30 – 13:00 – wycieczka piesza z postojem na 2 śniadanie

 

13:00 – 14:00 – czas wolny/odpoczynek

 

14:00 – 15:00 – obiad

 

15:00 – 16:00 – swobodne zabawy w grupach

 

16:00 – 17:15 – drama

 

17:15 – 17:45 – podwieczorek

 

17:45 – 19:00 – zajęcia rytmiczno – muzyczne

 

19:00 – 19:45 – kolacja

 

19:45 – 20:00 – przygotowanie się do wieczornych aktywności

 

20:00 – 21:30 – ognisko

 

21:30 – 22:00 – higiena wieczorna

 

22:00 – cisza nocna

 

Dzień 3:

 

8:00 – pobudka

 

8:00 – 8:45 – higiena poranna

 

8:45 – 9:30 – śniadanie

 

9:30 – 10:00 – spotkanie dzieci i wychowawców

 

10:00 – 10:30 – powrót do pokojów – przygotowanie do zajęć lub wycieczki

 

10:30 – 11:30 – zajęcia z Dramy

 

11:30 – 12:00 – drugie śniadanie

 

12:00 – 13:00 – zabawy sportowe na dworze

 

13:00 – 14:00 - zajęcia cyrkowe

 

14:00 – 15:00 – obiad

 

15:00 – 16:00 – swobodne zabawy w grupach

 

16:00 – 16:30 – podwieczorek

 

16:30 – 19:00 – zabawa w podchody

 

19:00 – 19:45 – kolacja

 

19:45 – 20:00 – przygotowanie się do wieczornych aktywności

 

20:00 – 21:30 – wieczór improwizacji – dzieci grają wraz z prowadzącymi

 

21:30 – 22:00 – higiena wieczorna

 

22:00 – cisza nocna