Polityka Prywatności

Dbamy o Państwa prywatność i chcemy, aby w czasie korzystania z naszych usług czuli się Państwo komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Act and Play
ul: Słowackiego 38/46
01-634 Warszawa
NIP: 5252381547
REGON: 142873488

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy.

Cel przetwarzania: Zawarcie i realizacja umowy o zajęcia dodatkowe z dramy.

Podstawa przetwarzania danych:

·       umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. zapis na zajęcia,

·       umowa sprzedaży/o świadczenie usług lub działania podejmowane na Państwa żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. odpowiedź na zadane zapytanie;

·       ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

·       nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·       nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·       nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych czy polepszania jakości naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. badanie ruchu na stronie, personalizacja strony itp.

·       „w przypadku wizerunku dziecka przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO”

Podanie danych: Dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

·       brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora,

·       brak możliwości otrzymywania informacji o zmianach, promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.

Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Państwa potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Państwa dane osobowe. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub wpływających na Państwa w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA

Państwa dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

·       przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych lub

·       ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub

·       zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, jeśli to ona była jego podstawą 

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Państwa dane są w pełni bezpieczne.

UPRAWNIENIA KLIENTA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

·       dostępu do swoich danych osobowych,

·       ich sprostowania,

·       usunięcia,

·       ograniczenia przetwarzania,

·       żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

·       z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. Na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

·       jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane.

Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Państwa danych:

·       osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność;

·       dostawca usługi hostingu;

·       podmiot zapewniający usługę poczty elektronicznej;

·       systemy do prowadzenia marketingu bezpośredniego;

·       organy publiczne – w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o wiadomość na adres

e-mail: dramadladzieci@gmail.com