Referencje

Dyrekcja SP nr 306 przy ul. Tkaczy 27

w Warszawie

Dyrekcja SP nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1

 w Warszawie

Dyrekcja SP nr 222 przy ul. Esperanto 7A

 w Warszawie

Rada Rodziców w SP 301 przy

ul. Bygadzistów 18 w Warszawie

Rada Rodziców w SP 267 przy

ul. Braci Załuskich 1 w Warszawie