ZNACZENIA DRAMY W SZKOŁACH

  • Post published:4 listopada 2020
  • Post category:O dramie

Jest takie chińskie przysłowie, które mówi:

„powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem”.

Edukacja teatralna jest ważnym środkiem pobudzania kreatywności, twórczego myślenia i wychodzenia poza schematy, co sprzyja m.in. rozwiązywaniu problemów.

Podważa 'moje’ postrzeganie świata, daje perspektywę i alternatywę w zachowaniu. Dramowe poszukiwania mogą zapewnić uczniom ujście dla emocji, myśli i przeżyć, których inaczej nie mieliby możliwości wyrazić.

Ponieważ drama to dla mnie sztuka życia, chcę pokazać Wam czemu jest tak ważna i dlaczego uważam, że powinna być częścią życia każdego młodego człowieka

Na zajęciach z dramy uczeń może, choćby na chwilę, stać się kimś innym, odkryć nową rolę, wypróbować i eksperymentować z różnymi osobistymi wyborami i rozwiązaniami bardzo realnych problemów – problemów z własnego życia lub problemów, z którymi borykają się bohaterowie literatury, filmu lub postacie historyczne. Może się to zdarzyć w bezpiecznej atmosferze, gdzie działania i konsekwencje będą badane, omawiane i w bardzo realnym sensie doświadczane bez niebezpieczeństw i pułapek, które takie eksperymenty mogłyby spowodować gdzie indziej.

Natomiast w centrum „dramatów” jakie toczą się w szkołach jest komunikacja. To ona jest podstawą do radzenia sobie w konfliktach i wszelkich relacjach jakie tworzy uczeń. Drama nie tylko uczy otwarcie się komunikować, ale pozwala uczniom rozumieć innych na nowe sposoby. Moim zdaniem bardziej niż jakakolwiek inna forma zajęć, drama zapewnia szkolenie z bardzo praktycznych aspektów komunikacji, które poprostu ułatwiają życie młodego człowieka.


Drama wymaga samokontroli, dyscypliny i współpracy, które będą dobrze służyć uczniowi we wszystkich aspektach życia.

Jest ważnym narzędziem przygotowującym uczniów do życia i pracy w coraz bardziej wymagającym świecie; mocniej zorientowanym na pracę zespołową niż hierarchiczną.

Drama pomaga uczniom rozwinąć tolerancję i empatię. Aktor musi być w stanie naprawdę zrozumieć, jak świat wygląda oczami innej osoby. Nie oznacza to, że musi zgadzać się z każdą postacią, nie musi jej lubić. Rozumie i wie, że między nami istnieją różnice.

W dzisiejszej, coraz bardziej spolaryzowanej i nietolerancyjnej kulturze, umiejętność zrozumienia motywów i wyborów innych ma kluczowe znaczenie. Drama może pomóc w budowaniu odpowiedzialnych obywateli świata.

Dlatego uważam, że drama to najlepsza lekcja na świecie.